Ποτέ μην αφήνετε “το κλειδί στη γλάστρα”

Ποτέ μην αφήνετε “το κλειδί στη γλάστρα”

…ή, κάτω από το πατάκι!
Αποφύγετε την παμπάλαια κακή συνήθεια να αφήνετε κλειδί για κάποιον απολύτως έμπιστο, που θα το χρειαστεί κατά την απουσία σας, ή για δική σας ασφάλεια αν τυχόν κλειστείτε έξω.
Ένα «έμπειρο» μάτι θα το εντοπίσει εύκολα, και το αποτέλεσμα δεν θα σας αρέσει καθόλου, όσο καλή κλειδαριά κι αν έχετε!
Προτιμήστε να το εμπιστευτείτε σε έναν συγγενή ή έμπιστο γείτονα, που θα το παραδώσει στα σωστά χέρια.

6932459515