Αποφύγετε να δίνετε κλειδιά σε οικιακές βοηθούς, συνεργεία, κλπ

Αποφύγετε να δίνετε κλειδιά σε οικιακές βοηθούς, συνεργεία, κλπ

Αποφύγετε να δίνετε κλειδιά του σπιτιού σας σε άτομα που δεν είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης σας.
Βρείτε άλλο τρόπο και μην αφήσετε ΠΟΤΕ τα κλειδιά σε ένα τεχνικό που θέλει να περάσει στο μπαλκόνι σας, σε μια οικιακή βοηθό που θα χρειαστείτε εκτάκτως, στη νοσηλεύτρια που πρέπει να περάσει για δέκα λεπτά ενώ λείπετε. Ακόμα και μία μόνο φορά, για έναν πολύ εξαιρετικό λόγο, μπορεί να είναι αρκετή για να βρεθείτε λίγο καιρό αργότερα μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

6932459515